Dutch Fresh Port

Over dit project

 

Opdracht (loopt nog)

• Breng in beeld welke HR vraagstukken urgent zijn op Dutch Fresh Port voor een toekomstbestendig personeelsbestand voor de ondernemers op het terrein
• Maak een concrete & praktische aanpak voor deze vraagstukken.

 

Samenwerkingspartners

• VBO Fresh Port
• Gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam
• Maarten Prins
• Minor ondernemerschap & Consultancy – Hogeschool Rotterdam

 

Resultaat

• Inventarisatie knelpunten en kansen
• Praktische aanpak
• Een kopgroep van betrokken ondernemers