Provincie Zuid-Holland

Over dit project

 

Opdracht (loopt nog)

• Help met het verder uitwerken van de subsidieregeling voor de MKB-deal PZH.
• Haal in de provincie vragen op in verschillende regio’s over verschillende onderwerpen.
• Begeleid regio’s met het opzetten van de subsidie aanvraag in samenwerking met betrokken stakeholders.

 

Samenwerkingspartners

• Ruim 30 gemeenten
• Ruim 20 ondernemersverenigingen en koepels
• MRDH
• Betrokkenen bij PZH
• Platform 31

 

Resultaat per juni 2021

• 11 regio’s die aan samen willen werken aan een project van minimaal 3 gemeenten en 1 ondernemersvereniging.
• 7 regio’s die klaar zijn om de subsidie aan te vragen.
• Veel beweging in regionale samenwerking tussen gemeenten.
• Veel samenwerking tussen lokale ondernemersverenigingen en gemeenten.
• Regionaal een nog groter bewustzijn van het belang van het mkb.